حذف فیلتر
مرکز آموزش مولوی
12

نام پروژه مرکز آموزش مولوی
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای مصالح بنایی غیر مسلح
متراژ 826
محل اجرا بابل
کارفرما نوسازی مدارس
مرکز آموزشی فرزانگان
11

نام پروژه مرکز آموزشی فرزانگان
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای مصالح بنایی غیر مسلح
متراژ 1133
محل اجرا جاده قدیم آمل - بابل
کارفرما نوسازی مدارس
notFound
10

نام پروژه مرکز آموزشی خوارزمی
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای مصالح بنایی غیر مسلح
متراژ 1195
محل اجرا بابل
کارفرما نوسازی مدارس
مرکز آموزشی مطهری
9

نام پروژه مرکز آموزشی مطهری
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب فولادی مهاربندی
متراژ 1184
محل اجرا بابل
کارفرما نوسازی مدارس
هنرستان فنی دختران
8

نام پروژه هنرستان فنی دختران
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب فولادی ساده
متراژ 5500
محل اجرا کرمانشاه
کارفرما نوسازی مدارس
دبستان جنتی
7

نام پروژه دبستان جنتی
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب فولادی ساده
متراژ 715
محل اجرا کرمانشاه
کارفرما نوسازی مدارس
هنرستان صنایع شیمیایی
6

نام پروژه هنرستان صنایع شیمیایی
سال اجرای طرح 1388
تعداد طبقات 0
سیستم سازه ای قاب فولادی ساده
متراژ 2327
محل اجرا کرمانشاه
کارفرما نوسازی مدارس
پروژه آقای سلطانی
5

نام پروژه پروژه آقای سلطانی
سال اجرای طرح 1387
تعداد طبقات 5
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی و دیوار برشی
متراژ 1100
محل اجرا تهران
کارفرما سلطانی
خوابگاه دانشجوئی 340 نفری
4

نام پروژه خوابگاه دانشجوئی 340 نفری
سال اجرای طرح 1387
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب خمشی
متراژ 1000
محل اجرا آذربایجان غربی
کارفرما نوسازی مدارس
دبیرستان امیرکبیر
3

نام پروژه دبیرستان امیرکبیر
سال اجرای طرح 1374
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 1725
محل اجرا سلماس
کارفرما نوسازی مدارس
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم