حذف فیلتر
مدرسه آیت الله مدنی
2

نام پروژه مدرسه آیت الله مدنی
سال اجرای طرح 1374
تعداد طبقات 4
سیستم سازه ای قاب فولادی ساده
متراژ 4305
محل اجرا تبریز
کارفرما مشاور شوراء
مجتمع آموزشی میرزائی
1

نام پروژه مجتمع آموزشی میرزائی
سال اجرای طرح 1368
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای مصالح بنایی غیر مسلح
متراژ 1903
محل اجرا هشتگرد
کارفرما نوسازی مدارس
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم