حذف فیلتر
باشگاه ورزشی دانشگاه پیام نور
32

نام پروژه باشگاه ورزشی دانشگاه پیام نور
سال اجرای طرح 1391
تعداد طبقات 0
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 1680
محل اجرا آذرشهر
کارفرما اداره کل عمران دانشگاه
آپارتمان دکتر میرزائی
31

نام پروژه آپارتمان دکتر میرزائی
سال اجرای طرح 1391
تعداد طبقات 4
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 753
محل اجرا تهران
کارفرما شهرداری منطقه 18
مرکز آموزشی اسماء
30

نام پروژه مرکز آموزشی اسماء
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای قاب فولادی ساده
متراژ 1550
محل اجرا اصفهان
کارفرما نوسازی مدارس
مرکز آموزشی فرهنگ
29

نام پروژه مرکز آموزشی فرهنگ
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای مصالح بنایی غیر مسلح
متراژ 1308
محل اجرا اصفهان
کارفرما نوسازی مدارس
مرکز آموزشی حر
28

نام پروژه مرکز آموزشی حر
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب فولادی ساده
متراژ 1218
محل اجرا اصفهان
کارفرما نوسازی مدارس
مرکز آموزشی خانساری
27

نام پروژه مرکز آموزشی خانساری
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای قاب فولادی ساده
متراژ 1523
محل اجرا اصفهان
کارفرما نوسازی مدارس
مرکز آموزش مدنی
26

نام پروژه مرکز آموزش مدنی
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای قاب فولادی ساده
متراژ 1217
محل اجرا اصفهان
کارفرما نوسازی مدارس
مرکز آموزش توحید
25

نام پروژه مرکز آموزش توحید
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای مصالح بنایی غیر مسلح
متراژ 1062
محل اجرا اصفهان
کارفرما نوسازی مدارس
هنرستان کارودانش اندیشه
24

نام پروژه هنرستان کارودانش اندیشه
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 0
سیستم سازه ای مصالح بنایی غیر مسلح
متراژ 1029
محل اجرا ورامین
کارفرما نوسازی مدارس
مجتمع آموزشی فرهنگ
23

نام پروژه مجتمع آموزشی فرهنگ
سال اجرای طرح 1390
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای مصالح بنایی غیر مسلح
متراژ 1746
محل اجرا تهران
کارفرما نوسازی مدارس
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم