سیما میرشریفیان
سیما میرشریفیان
تأسیسات مکانیکی
کارشناسی
5 سال
سید مهدی خدابخشی
سید مهدی خدابخشی
تأسیسات مکانیکی
کارشناسی ارشد
10 سال
سعیده واعظ اسلامی
سعیده واعظ اسلامی
تأسیسات مکانیکی
کارشناسی ارشد
15 سال
علی شکری
علی شکری
تأسیسات برقی
کارشناسی ارشد
13 سال
مهدی ربیعی
مهدی ربیعی
مدیریت پروژه
کارشناسی
20 سال
رضا واحدی فر
رضا واحدی فر
برنامه نویسی و شبکه
کارشناسی
15 سال
امید فتوتی
امید فتوتی
مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
10 سال
علیرضا ربیعی
علیرضا ربیعی
مهندسی عمران
کاردانی
2 سال
مرتضی رضایی
مرتضی رضایی
مدیریت پروژه
کارشناسی ارشد
8 سال
سعید ابراهیمی
سعید ابراهیمی
مدیریت پروژه
کارشناسی ارشد
10 سال
مجید منصوری
مجید منصوری
حسابداری
کارشناسی
30 سال
ساناز سپهری
ساناز سپهری
حسابداری
کارشناسی
3 سال
رضا صومی
رضا صومی
حقوقی
کارشناسی ارشد
5 سال
مصطفی لونی
مصطفی لونی
حسابداری
کارشناسی ارشد
22 سال
مهران داودنبی
مهران داودنبی
نظارت
کارشناسی
18 سال
مرتضی به نژاد
مرتضی به نژاد
بازرسی و کنترل کیفیت
کارشناسی ارشد
15 سال
کیوان جورابچی
کیوان جورابچی
مشاور عالی معماری
دکتری
20 سال
مجید مراد نژاد
مجید مراد نژاد
طراحی معماری
کارشناسی
12 سال
مرتضی صدیق
مرتضی صدیق
مشاور عالی معماری
دکتری
20 سال
مهتاب عابدی
مهتاب عابدی
طراحی معماری
کارشناسی
10 سال
عاطفه ملاحسینی
عاطفه ملاحسینی
طراحی معماری
کارشناسی ارشد
10 سال
سعید بخشعلیان
سعید بخشعلیان
شهرسازی
کارشناسی ارشد
20 سال
ستاره میرباقری
ستاره میرباقری
طراحی معماری
کارشناسی
3 سال
محمد بابازاده
محمد بابازاده
طراحی معماری
کارشناسی
3 سال
محمد عارف کشمیری
محمد عارف کشمیری
مقاوم سازی
کارشناسی ارشد
3 سال
رضا مکرم آیدنلو
رضا مکرم آیدنلو
مقاوم سازی
کارشناسی ارشد
15 سال
علی قاسم اف
علی قاسم اف
مقاوم سازی
کارشناسی ارشد
3 سال
نصیبه ظفری
نصیبه ظفری
طراحی سازه
کارشناسی ارشد
3 سال
سیدمحمدرضا حاجی میرصادقی
سیدمحمدرضا حاجی میرصادقی
طراحی سازه
کارشناسی ارشد
3 سال
سیاوش کازرانی
سیاوش کازرانی
طراحی سازه
کارشناسی ارشد
4 سال
آرش الوان کار
آرش الوان کار
طراحی سازه
کارشناسی ارشد
3 سال
امیرحسین سبط
امیرحسین سبط
کارشناسی ارشد
امیرحسین سبط
20 سال
نواب اسدی
نواب اسدی
طراحی پل
کارشناسی ارشد
15 سال
ندا حقیقی
ندا حقیقی
طراحی سازه
کارشناسی ارشد
7 سال
مسعود داریوشی
مسعود داریوشی
پایش سلامت
کارشناسی ارشد
2 سال
هوشنگ طاهباز
هوشنگ طاهباز
نظارت
کارشناسی ارشد
30 سال
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم