حذف فیلتر
notFound
42

نام پروژه طراحی پروژه مسکونی شقایق 3
سال اجرای طرح 1394
تعداد طبقات 16
سیستم سازه ای کامپوزیت
متراژ 23000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای قنبری
notFound
41

نام پروژه طراحی ادوات ریل نگهدارنده تجهیزات نما
سال اجرای طرح 1394
تعداد طبقات 20
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 0
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت کلتک
notFound
40

نام پروژه طراحی پروژه مجتمع تجاری شهرک شهید بهشتی
سال اجرای طرح 1394
تعداد طبقات 4
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 9435
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت تعاونی انبوه سازی امیدآوران قدر
نظارت بر اجرای طرح تاسیسات مکانیکی پروژه مجتمع مسکونی ولنجک
39

نام پروژه نظارت بر اجرای طرح تاسیسات مکانیکی پروژه مجتمع مسکونی ولنجک
سال اجرای طرح 1394
تعداد طبقات 14
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 3439
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای شهبازی
نظارت بر اجرای طرح لرزه ای و معماری پروژه مجتمع مسکونی هروی
38

نام پروژه نظارت بر اجرای طرح لرزه ای و معماری پروژه مجتمع مسکونی هروی
سال اجرای طرح 1394
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 2180
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای سلیمانی استرآبادی
notFound
37

نام پروژه نظارت بر اجرای طرح لرزه ای پروژه مجتمع مسکونی سهروردی
سال اجرای طرح 1393
تعداد طبقات 8
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 2000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای چاوشی
notFound
36

نام پروژه نظارت بر اجرای طرح لرزه ای پروژه مجتمع مسکونی بهشتی
سال اجرای طرح 1393
تعداد طبقات 8
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 2200
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای آقاجانی
notFound
35

نام پروژه نظارت بر اجرای طرح لرزه ای، معماری، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه مسکونی پیروزی
سال اجرای طرح 1393
تعداد طبقات 8
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 2400
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای ایلخان
notFound
34

نام پروژه طراحی پروژه مسکونی فرمانیه
سال اجرای طرح 1393
تعداد طبقات 8
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 5000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- مهندس ملاجعفری
طراحی پروژه هتل کانون بازنشستگان آجا(هتل سرافرازان)
33

نام پروژه طراحی پروژه هتل کانون بازنشستگان آجا(هتل سرافرازان)
سال اجرای طرح 1393
تعداد طبقات 5
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 4000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما کانون بازنشستگان آجا
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم