حذف فیلتر
طراحی پروژه ویلای مسکونی شهریار
2

نام پروژه طراحی پروژه ویلای مسکونی شهریار
سال اجرای طرح 1383
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 310
محل اجرا تهران- شهریار
کارفرما بخش خصوصی- آقای داوید اوشانا
طراحی پروژه ویلای شقایق
1

نام پروژه طراحی پروژه ویلای شقایق
سال اجرای طرح 1382
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 670
محل اجرا مازندران- رویان
کارفرما بخش خصوصی- آقای حدادزاده
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم