طراحی پناهگاه‌های امن

طراحی فضای امن در تمام یا بخشی از یک ساختمان و نیز طراحی انواع پناهگاه‌ها با درجات اهمیت متفاوت بر اساس مبحث 21 مقررات ملی ساختمان و سایر منابع تفصیلی و معتبر در زمره توانایی‌های این شرکت در حوزه مهندسی می‌باشد.

آمایش سرزمین

مطالعات آمایش سرزمین خصوصاً در زمینه‌ی استراتژیک و نظامی همچون موقعیت سنجی و بررسی شرایط تأسیسات کلیدی و حساس کشور و تمهیداندیشی در خصوص حملات نظامی و تاکتیکی دشمن به آن‌ها نیز از دیگر خدمات شرکت سازیران است که با دقت بالا و به صورت حرفه ای ارائه می‌شود.

راهکارهای مقاوم‌سازی سازیران برای اجزای غیر سازه‌ای

یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز مرگ و میر و تلفات در زلزله‌های نه چندان بزرگ سقوط و واژگونی اعضای غیرسازه ای نظیر کمدها، قفسه های کتاب و ... می‌باشد. از سوی دیگر انفجار خطوط لوله گاز و نظایر آن می‌تواند به خاطر مناسب نبودن اتصالات این اعضا رخ دهد. در این خصوص شرکت سازیران با استفاده از ضوابط جهانی موجود در خصوص مقاوم‌سازی اجزای غیرسازه‌ای اقدام به طراحی اتصالات لازم و تمهیدات مورد نیاز می‌نماید.

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم