با استفاده از جداگرهای لرزه‌ای که ترکیبی هوشمندانه از یک هسته سربی و لاستیک‌های ارتجاعی می‌باشند، شدت زلزله وارده به سازه از طریق پی آن به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. شیفت پریودی ایجاد شده برای سازه دارای جداساز لرزه‌ای که به علت نرم شدن سازه به کاهش نیاز لرزه ای آن منجر می‌شود، مزیتی است که هزینه‌های مربوط به المان‌های مقاوم جانبی (دیوار برشی یا مهاربند) را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. با توجه به مزایای دیگر این سیستم، استفاده از جداسازهای لرزه‌ای گزینه قابل تأملی برای سازه‌های خاص می‌باشد. شرکت سازیران استفاده از سیستم جداساز را در مواردی که مناسب و دارای توجیه اقتصادی می‌داند، به کارفرمایان پیشنهاد می‌نماید و در کلیه مراحل پروژه از طراحی و سفارش گرفته تا مرحله نصب و نگهداری جداساز لرزه‌ای، دانش فنی خود را در اختیار کارفرما می‌گذارد.

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم