این نوع از بتن توسط شرکتی انگلیسی با نام “بتن کرباسی (concrete canvas) “جهت اهداف نظامی تولید شده است که با توجه به ساختار مواد تشکیل‌دهنده آن ضد آب، ضد آتش و ضد گلوله می‌باشد. به گفته شرکت سازنده ۲ نفر در مدتی کمتر از یک ساعت می‌توانند جان پناهی به مساحت ۲۵ متر مربع را آماده بکنند.

روش آماده کردن به این ترتیب می‌باشد که پمپ بادی ابتدا جهت باد کردن و شکل دادن اولیه استفاده می‌شود. سپس جان پناه بتنی به خوبی به زمین محکم شده و آب پاشی کاملی بر روی آن انجام می‌شود. پس از ۲۴ ساعت سازه به اندازه کافی مقاومت کسب نموده و آماده بهره برداری می‌باشد.

در کنار استفاده از بتن پارچه‌ای به صورت جان پناهی پیش ساخته، از این ماده ورقه‌هایی به ضخامت ۵، ۸ و ۱۳ میلیمتر وجود دارد. همچنین این مواد علاوه بر مقاصد نظامی کاربردهایی غیر نظامی نیز می‌تواند داشته باشد که می‌تواند کاربردهایی مانند ساخت کانال‌های آب، پایدار کردن خاکریزی‌ها یا ساخت اساس خانه داشته باشد.

 

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم