امروزه میراگرها اعم از میراگرهای ویسکوز، تسلیم‌شونده (TADAS)، ویسکو الاستیک، پال (اصطکاکی) و دورانی جایگاه خاصی در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها پیدا کرده‌اند و در سازه‌های با ارزشی که توجیه اقتصادی وجود داشته باشد، می توان با کمک این میراگرها از عملکرد لرزه‌ای سازه و سلامت آن در صورت وقوع زلزله اطمینان حاصل کرد. این شرکت آمادگی آن را دارد که در صورت تمایل کارفرما به استفاده از میراگر در سازه، طراحی صحیح و قابل دفاع در هر مجمع علمی را انجام داده و میراگرهای لازم را سفارش دهد و حتی در مرحله اجراء و نصب میراگر، با مشاوره فنی خود کارفرما و پیمانکار پروژه را یاری دهد.

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم