حذف فیلتر
اجرای پروژه مجتمع مسکونی فیروزه
2

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی فیروزه
سال اجرای طرح 1380
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 1532
محل اجرا تهران- سهروردی
کارفرما آقای علیجانی
اجرای پروژه مجتمع مسکونی ریحان
1

نام پروژه اجرای پروژه مجتمع مسکونی ریحان
سال اجرای طرح 1380
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 1633
محل اجرا تهران- پاسداران
کارفرما آقای لطفی و شرکاء
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم