ارﺗﻘﺎي اﺗﺼﺎل ﻗﺎب ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪه

بهسازی اتصالات با مقاومت ناکافی و یا عدم شکل‌­پذیری برای گسترش رفتار غیر الاستیک قاب، یکی از راه‌­های مناسب مقاوم‌سازی به شمار می­‌آید. نتیجه بهسازی بسته به آنکه تکیه اتصال موجود بر یک عضو اتصال است یا یک اتصال خمشی، متفاوت خواهد بود. اتصالات دارای ظرفیت کافی، با استفاده از جوش­‌ها یا پیچ­‌های اضافی تقویت می­‌شوند. این راهکار به طور معمول تنها منجر به افزایش جزیی ظرفیت اتصال می‌­شود. زیرا اتصال مهاربند موجود به ندرت پاسخگوی اصلاحات قابل ملاحظه است.

قابل ذکر است که اشتراک باز توسط جوش و پیچ به ­طور همزمان در یک سطح اتصال مجاز نیست. بنابراین در یک مهاربند پیچ شده به صفحه اتصال بهسازی تنها از طریق ارتقای پیچ­ها امکان‌­پذیر است. با این حال در برخی مواقع اتصال یک صفحه اتصال به ستون با پیچ کردن یک ورق برشی و جوش آن به تیر معمول است. زیرا این سطوح جداگانه محسوب می‌­شوند. در صورت تعبیه سوراخ‌­های جدید در مهاربندها و اعضای اتصال ابعاد سوراخ‌­های موجود برای حصول اطمینان از بارگذاری مساوی پیچ‌ها باید بررسی شوند. جوش­‌های گوشه نیز مشروط به آنکه از فلز جوش یا طاقت جوش پایینی نباشند، می‌­توانند ضخیم‌­تر شوند. در غیر این صورت این جوش‌­ها باید کاملا برداشته و با فلزهای جوش­ دارای مقاوت بالا جایگزین شوند.

ارﺗﻘﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮي اﻋﻀﺎي ﻗﺎب ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪه

شکل پذیری یک مهاربند موجود را می­‌توان با کاهش لاغری آن ارتقا داد. این امر با کاهش طول مهار نشده آن، پر کردن مقاطع توخالی با بتن با افزودن سخت کننده­‌های طولی میسر می­‌شود طول مهار نشده تیرها، ستون‌­ها و مهاربندهای ناکافی مقاوم­سازی می­‌شوند تا شکل­‌پذیری در قاب تامین شود.  یک مهاربند را می­‌توان با افزودن اعضای مهاربندی ثانویه که جزء سیستم باربر جانبی نمی‌باشند، کاهش داد. پر کردن مقاطع توخالی موجود با بتن منجر به کاهش شدت کمانش موضعی می‌­شود. افزودن سخت‌کننده‌­های طولی کمترین پیچیدگی­‌های اجرایی را به همراه دارد. سخت کننده­ها را می­توان از ورق­ها یا مقاطع نبشی کوچکی ساخت. اگر ارتقای مقاومت و شکل­‌پذیری هر دو نیاز باشد، مهاربندهای جدید، باید به سیستم افزوده شوند. افزایش در مقاومت مهاربند ممکن است به بهسازی­‌های در دیگر اجزای قاب مهاربندی شده، از جمله در اتصالات مهاربندها، تیرها و ستون ها، نیاز داشته‌ ­باشد. در بسیاری موارد اقتصادی‌­ترین راه برای افزایش ظرفیت تیرها و ستون‌­های موجود افزودن ورق­‌های پوششی تقویتی یا ورق­‌های جانبی تقویتی برای ایجاد مقاطع قوطی است. در بعضی موارد برای اجتناب از انجام بهسازی­‌های زیاد با لحاظ کردن رفتار و مقاومت مصالح موجود به منظور تامین اندرکنش لازم میان اعضای موجود و اعضای جدید، محدود کردن مقاوم سازی مهاربندهای موجود به ظرفیت دیگر اعضای سیستم باربر جانبی مانند پی­‌ها امکان‌­پذیر خواهد بود.

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم