طی قرداد منعقده با شرکت پالایشگاه نفت  تهران، مقاوم سازی درمانگاه و مرکز اورژانس این مجموعه توسط شرکت سازه های آرمانی هزاره سوم اغاز شد.

نظر بدهید