نتایج انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی ، اعلام گردید. بر همین اساس، احمدرضا طاهری اصل بعنوان رئیس، طاهر کیافر بعنوان نایب رئیس و هیوا سیدیونسی بعنوان دبیر کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی انتخاب شدند.

 

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، نتایج انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی ، اعلام گردید. بر همین اساس، احمدرضا طاهری اصل بعنوان رئیس، طاهر کیافر بعنوان نایب رئیس و هیوا سیدیونسی بعنوان دبیر کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی انتخاب شدند.

نتایج انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرک
نتایج انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انرژی شورای مرکزی
نتایج انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی اعلام گردید.
چهارمین جلسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی با دستور کار تعیین هیات رئیسه برگزار گردید.
بر همین اساس، احمدرضا طاهری اصل بعنوان رئیس، طاهر کیافر بعنوان نایب رئیس و هیوا سیدیونسی بعنوان دبیر کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی انتخاب شدند.
پی‌گیری انجام کارهای ادوار گذشته کمیسیون، پی‌گیری تفاهم نامه های مختلف ازجمله ساختمان پایدار، شهر پایدار، بحث تفاهم نامه با سازمان بهینه‌سازی انرژی، سازمان محیط زیست و بحث تشکیل کارگروه‌های مختلف برای پی‌گیری امور مربوط به برنامه‌های کمیسیون. از جمله اقدامات و مباحث مطرح شده در کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی در جلسات برگزار شده تا کنون بوده است.
هم‌چنین با حضور رییس انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی درب و پنجره ایران، مواردی در مورد نحوه تعامل و همکاری سازمان با این انجمن بمنظور استانداردسازی مصالح و مراحل ساخت و نصب درب و پنجره براساس استانداردهای بین‌المللی بحث و مقرر شد در جلسات آینده در این رابطه اقدامات موثری انجام گردد.