در صفحه اینستاگرام فیفا طرحی گرافیکی و جالب از قهرمانان اخیر ۳ قاره اروپا، آمریکای‌جنوبی و آمریکای‌شمالی منتشر شده است.

بعد از قهرمانی ایتالیا در یورو ۲۰۲۰ و آرژانتین در کوپا آمریکای ۲۰۲۱، آمریکا هم در گلدکاپ ۲۰۲۱ به جام رسید. فیفا هم طرحی از قهرمانی این ۳ کشور منتشر کرد که تصویر پس‌زمینه آن مسجد زیبای نصیرالملک شیراز است!

مسجد نصیرالملک از دیدگاه کاشی کاری از ارزنده‌ترین مساجد ایران و از دیدگاه ساختمان‌سازی به ویژه مقرنس بی‌مانند است مساحت آن ۲۸۹۰ متر مربع و زیربنای آن ۲۲۱۶ متر مربع است در این مسجد از شیشه‌های رنگی استفاده شده به همین علت آن را مسجد صورتی ایران نیز می‌گویند. 

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم