سه کتاب جدید طراحی سازه توسط نشر علم عمران جزو هلدینگ سازیران برای استفاده عموم جامعه مهندسی طراح و ناظرین به چاپ رسید. علاقمندان به تهیه کتابها می توانند آنها را از سایت نشر علم عمران یا کتاب فروشی های متعتبر سراسر کشور تهیه کنند.

نظر بدهید